Breadalbane House algemene voorwaarden

Wanneer u uw boeking doet gaat u een overeenkomst met ons aan. Leest u deze voorwaarden en bepalingen a.u.b. zorgvuldig. Als u reserveert via een VisitScotland kantoor, dan hebben hun voorwaarden in geval van tegenspraak voorrang.

Aangepast 31-Aug-2018:
Mogelijkheid om met PayPal te betalen toegevoegd; verduidelijkingen; spellingscorrecties; uitleg behandelingskosten.

Boeking

Boekingen kunnen gedaan worden via telefoon, brief of e-mail. Alle reserveringen worden onmiddellijk in de agenda geschreven; ze worden pas definitief als we ze hebben bevestigd, en de vereiste persoonlijke gegevens (en/of aanbetaling) in ons bezit zijn.

Om een reservering te kunnen bevestigen, hebben credit-/debitcardgegevens onze voorkeur om uw boeking te garanderen. Dat is tevens de enige methode die gratis is. De kaart wordt niet belast, tenzij:

  • de boeking te laat geannuleerd wordt, of
  • u niet op de afgesproken dag bij ons bent.

Als u niet in staat bent om credit/debitcardgegevens te overleggen, dan vragen we een (Britse) cheque of een aanbetaling per bank of PayPal. Als dit gebeurt met een cheque, zal die niet worden ge√Įnd tot na check-out. De cheque moet horen bij een rekening in uw naam. Voor een aanbetaling via PayPal hebt u geen PayPal-rekening nodig, maar wel een credit- of debetkaart. Zowel voor PayPalbetalingen als voor bankoverschrijving rekenen we behandelingskosten.

We bieden geen on-line boekingsmogelijkheden aan.

Check-in en Check-out

Aankomst

Check-in is vanaf 16:00 op de dag van aankomst. Bij late aankomst (na 20:00) is het nodig ons tijig te waarschuwen, omdat niet-verschijnen op dat tijdstip aan onze kant tot de aanname leidt dat u niet komt, en dat de kamer opnieuw kan worden uitgegeven.

U hebt gedurende uw verblijf 24 uur per dag toegang tot het gebouw en uw kamer, door middel van een set sleutels die u bij inschrijving overhandigd krijgt. U draagt de verantwoordelijkheid voor de sleutels gedurende uw verblijf. Bij verlies rekenen we £150,00 per set, omdat alle sleutels en het voordeurslot dan moeten worden vervangen.

Tussen 10:30 en 16:00 hebben we graag de mogelijkheid om het dagelijkse onderhoud uit te voeren, dus ook op dagen tussen aankomst en vertrekdatum. Als dat niet schikt, en we kunnen binnen die periode geen afspraak hierover maken, wordt dat onderhoud niet uitgevoerd.

Vertrek

We vragen u om uw kamer uiterlijk om 10:30 verlaten te hebben op de ochtend van uw vertrek.

Tijdens check-out moeten de sleutels worden geretourneerd. We proberen u hieraan te herinneren, maar het zo spoedig mogelijk terugsturen van de sleutels mocht u ze per abuis meenemen is uw verantwoordelijkheid.

Betaling

Bij vertrek krijgt u uw rekening, waarop alleen de bedragen voor zullen komen die zijn overeengekomen.

Betaling dient te gebeuren op de ochtend van vertrek. We accepteren contante betaling, cheques (uitsluitend van Britse banken) en vooruitbetaling via een bankovermaking of met PayPal. PayPal is ook beschikbaar als betaalmethode bij vertrek (al gelden er wel extra behandelingskosten), maar in dat geval hebt u wŤl een PayPal-lidmaatschap nodig. Dat is vanwege keuzes die PayPal heeft gemaakt, en daar hebben we geen invloed op. We bieden geen faciliteiten voor vooruitbetaling via creditcard (anders dan via PayPal), en ook fungeren we niet als bank door overbetaling in cash te retourneren of cheques te cashen.

Voor zeer lange verblijfsperioden zullen we u vragen om tussentijdse rekeningen te voldoen.

U stemt er mee in dat, ook indien gehele of gedeeltelijke betaling bij vertrek om welke reden ook onmogelijk is, betaling nog steeds verschuldigd is. Kosten die we moeten maken om zulke achterstanden alsnog te innen (inclusief juridische hulp en incasso) worden op de rekening in meerdering gebracht.

Verandering van kamer

Als een klant voorkeur heeft voor een bepaalde kamer, dan zullen we altijd proberen om aan die wens te voldoen. Een verplichting aan onze kant is niet aan de orde, en als een alternatieve kamerindeling betekent dat we meer mensen kunnen herbergen, of dat er meer mensen zich comfortabel kunnen voelen, dan zullen we ons daarnaar richten.

Schade

We verwachten van onze gasten dat ze met ons huis even zorgvuldig om zullen gaan als met hun eigen. Afgezien van schade door normaal gebruik bent u aansprakelijk voor schade die u aan pand of inhoud toebrengt. Meldt u eventuele schade zo snel mogelijk, vooral in geval van vlekken, die vaak veel eenvoudiger te behandelen zijn als we weten wat het is, en snel kunnen handelen. We zullen er altijd naar streven om schade niet te verrekenen, maar we behouden ons het recht voor om reparatie door te berekenen bij aanmerkelijke schade of uiterst onzorgvuldige handelwijze.

Persoonsgegevens

Sommige gegevens die tijdens de boekingsafhandeling bij ons komen worden op een computer bewaard. Adresgegevens houden we graag beschikbaar om contact op te kunnen nemen indien nodig. We geven nooit gegevens door aan anderen, en we sturen ook geen massale marketing-emails naar adressen die we hebben. Als u desondanks uw gegevens gewist wilt hebben, neemt u dan contact met ons op.

Lunchpakketten

Lunchpakketten zijn beschikbaar indien gewenst. Aangezien hiervoor boodschappen moeten worden gehaald, hebben we bestellingen minstens 24 uur tevoren nodig. In alle eerlijkheid is het waarschijnlijk goedkoper om de lokale supermarkt te bezoeken.

Afmelding

Afmelding door de gast

Een bevestigde reservering wordt geacht een wettelijk contract te zijn. Ingeval van annulering, zullen we niet meer dan ťťn nacht of 50% van het verschuldigde totaal (het hoogste van de twee) in rekening brengen.

We zullen ons uiterste best doen om de kamer(s) gedurende de periode van de annulering opieuw bezet te krijgen, maar voor elk deel van een geannuleerd verblijf dat niet opnieuw kan worden uitgegeven wordt een bedrag van 50% in rekening gebracht. Dit dient aan ons te worden betaald, of, indien de eventuele aanbetaling dit bedrag overschrijdt, dan wordt de aanbetaling geretourneerd onder aftrek van deze kosten.

Als afzegging van toepassing is binnen 48 uur van de verwachte aankomstdatum, ofwel als klanten niet opdagen op de afgesproken dag (om welke reden ook, inclusief ziekte), is de volledige boekingssom van toepassing. Dit bedrag zal worden verminderd met de opbrengst van eventueel opnieuw uitgegeven accommodatie.

Neemt u er alstublieft goede nota van dat op deze voorwaarden geen uitzonderingen zullen worden gemaakt, en dat elke bevestigde boeking bij ons (mondeling danwel schriftelijk) een wettelijk contract vormt. Daarom raden we u aan om voor een reisverzekering zorg te dragen die onverwachte kosten als annuleringskosten op kan vangen.

Annulering van lunchpakketten is mogelijk, maar als de benodigde boodschappen zijn gedaan, of de voorbereidingen zijn al begonnen, zal de helft van de kosten alsnog in rekening worden gebracht.

Afzegging door ons

Als het van onze kant uit noodzakelijk is om een boeking te annuleren, dan zullen we zo spoedig mogelijk contact opnemen. Eventueel gedane betalingen zullen volledig worden gerestitueerd. In plaats daarvan kunnen we ook, indien u dat prefereert, proberen u onder te brengen bij een andere lokale B&B met dezelfde of hogere VisitScotland waardering, en in een vergelijkbare kamer. Should it become necessary for us to cancel a booking we will contact you as soon as we can. Als die accommodatie duurder is dan de onze, zullen we het verschil bijpassen. Onze aansprakelijkheid zal nooit groter zijn dan wat hier is vermeld.

BeŽindiging

We behouden ons het recht voor om een verblijf te beŽindigen, zonder voorafgaande waarschuwing, indien een klant onacceptabel gedrag vertoont, of er sprake is van gedrag dat gevaarlijk of aanstootgevend voor andere gasten of onszelf is. Negeren van het rookverbod zal altijd tot dergelijke beŽindiging leiden. De uitstaande rekening zal in zijn geheel moeten worden voldaan, en terugbetalingen zijn uitgesloten.

Huisdieren

Huisdieren zijn nergens in ons pand toegestaan.

Kinderen

Kinderen vanaf jaar zijn van harte welkom.

Roken

Roken is in Breadalbane House nergens toegestaan. Neemt u er alstublieft goede nota van dat negeren van dit verbod leidt tot onmiddellijk verzoek tot vertrekken, waarbij het volgende nog zal moeten worden vergoed:

  • professionele schoonmaak van de kamer(s),
  • restbedrag van de rekening over de gehele periode die gepland was,
  • verdere kosten die we moeten maken door het niet kunnen verhuren van de kamer aan volgende gasten.

Tarieven

We behouden ons het recht voor tarieven aan te passen indien we dat nodig achten. Dit zal geen invloed hebben op bestaande boekingen, en ook niet op lopende aanvragen. De prijzen die op onze website zijn vermeld zijn de enig juiste. Web-sites van derden, die we in sommige gevallen niet eens kennen, bevatten mogelijk verouderde prijzen waaraan we niet kunnen worden gehouden.

Parkeren van auto's, motorfietsen en fietsen

Aan de achterkant van ons huis is een parkeerplaats, uitsluitend voor onze gasten. Auto's en motorfietsen kunnen hier geparkeerd worden voor risico van de eigenaar. Voor fietsen hebben we afsluitbare berging, waarin acht fietsen passen. Het verdient aanbeveling om die bij boeken te reserveren, aangezien ze anders worden uitgegeven aan de eerste die erom vraagt. Overige fietsen zullen buiten moeten worden gestald, maar zijn onzichtbaar vanaf de openbare weg.

Brandkast

Een centrale brandkast is beschikbaar voor beveiligde opslag van waardevolle zaken.

Aansprakelijkheid

We accepteren geen aansprakelijkheid voor schade, verlies of verwonding van klanten, reisgenoten van klanten, hun auto's, motorfietsen, fietsen en bezittingen, tenzij veroorzaakt door aantoonbare nalatigheid van onze kant.

Verloren voorwerpen

We zullen in de kamer achtergebleven eigendommen met plezier retourneren. We verwachten wel dat verpakking en verzending aan ons vergoed zullen worden.

Vermiste inventaris

We behouden ons het recht voor ontbrekende inventaris in rekening te brengen.

Klachten

Als u, gedurende uw verblijf, met enig aspect van de sevice die we verlenen niet tevreden bent, dan raden we u met klem aan dat met de grootste spoed aan ons te melden. Dat geeft ons de mogelijkheid om te corrigeren wat niet in orde is, of om op welke manier ook voor een oplossing te zorgen. Klachten die tijdens het uitchecken worden gemeld zijn nuttig om ons te helpen onze service voor anderen te verbeteren, maar aangezien we niet de kans hebben gekregen om te corrigeren wat niet klopte zullen dergelijke klachten nooit tot korting leiden.

BTW

We opereren onder wat in Groot-BrittanniŽ de 'BTW-grens' heet. Bedrijven met een omzet die lager is dan een door de overheid vastgesteld maximum hoeven geen BTW af te dragen. Om die reden berekenen we geen BTW, en vindt u die ook niet op de rekening.

Wi-Fi

Ons draadloos internet is gratis beschikbaar voor gebruik door gasten. Door ervan gebruik te maken gaat u akkoord met het volgende:

U verklaart dat u alle Wi-Fi-gerelateerde voorwaarden in deze overeenkomst hebt gelezen en begrepen, en dat u ze als wettelijke overeenkomst ziet.

We zullen gehoor geven aan verzoeken van daartoe gemachtigde autoriteiten om internetverkeer te volgen. Tevens zullen we gehoor geven aan verzoeken van daartoe gemachtigde autoriteiten om hen te helpen bij het uitvoeren van hun taak, en om onze rechten, eigendommen en belangen te beschermen. U stemt ermee in dat wij dit recht hebben, en wij verklaren ten stelligste dat uitsluitend verzoeken van de autoriteiten ons zullen bewegen om internetverkeer op deze manier te volgen.

U gaat ermee akkoord dat deze voorziening een extraatje is en geen recht, en dat alleen u verantwoordelijk bent voor uw daden tijdens het gebruik van de service. Alle risico's die zijn verbonden aan het gebruik van deze service zijn voor u. U verklaart deze service niet te gebruiken voor aktiviteiten die verboden, onrechtmatig, inbreuk makend, aanmatigend of beschadigend zijn, en geen intellectuele eigendommen, privacy of rechten van anderen aan te tasten, noch de service te misbruiken, voor anderen slecht bruikbaar te maken of te beschadigen, inclusief de daar deel van uitmakende hard- en software.

Ons draadloos internet is beveiligd (hetgeen u kunt zien bij het maken van de verbinding). Voor uw beveiliging en privacy bent u echter zelf en alleen verantwoordelijk. Er zijn beveiligings- en privacyrisico's verbonden aan gebruik van draadloze communicatie in het bijzonder, en internet in het algemeen. U accepteert dat wij geen garanties geven over de privacy en veiligheid van uw draadloze communicatie en aktiviteit, en dat we daar geen verantwoordelijkheid voor dragen. U stemt er mee in dat u zelf verantwoordelijk bent voor het nemen van maatregelen die u noodzakelijk acht om uw privacy, aktiviteiten, hardware, software en systemen te beschermen, en ook dat maatregelen die u neemt het gebruik van de service voor anderen dan uzelf niet zullen bemoeilijken, of zelfs maar merkbaar zullen zijn.

U accepteert en stemt er mee in dat deze service wordt geleverd inclusief alle defecten die wij ons al dan niet bewust zijn, en zonder gegarandeerde beschikbaarheid. Wij zullen altijd proberen om Wi-Fi in het hele huis en gedurende de hele dag beschikbaar te hebben, maar als we daar niet in slagen geeft dat u geen recht op welke compensatie dan ook.

U accepteert dat we op elk willekeurig moment en voor welke reden dan ook deze gratis dienst of uw toegang daartoe geheel of gedeeltelijk kunnen wijzigen, beŽindigen, limiteren of onderbreken.